ZeroSSL IIS Kurulum

Zero SSL aşağıdaki dosyaları bizlere verir. Bu dosyaları birleştirerek IIS ‘de kullanabiliriz.

  • ca_bundle.crt
  • certificate.crt
  • private.key

Bu işlemleri yapabilmeniz için bilgisayarınızda openssl olması gerekir. Aşağıdaki işlemleri openssl kurulu olduğu bin dizini içinde yapıyorum.

copy /b certificate.crt + ca_bundle.crt full_chain.crt // iki dosyayı birleştirdim.
openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey private.key -in full_chain.crt //Private keyinde içinde olduğu yeni bir pfx uzantılı dosya oluşturdum. Çıkan tüm uyarılara enter diyerek devam ediyoruz.

certificate.pfx dosyamızı aşağıdaki görseldeki gibi sunucumuza yüklüyoruz.

You may also like...