Listedeki Makinelere Toplu Ping Atmak

Aşağıdaki komutun çalıştığı dizindeki liste.txt dosyasındaki alt alta yazılı olan makine adı veya ip adresine ping atarak bağlantı varmı yokmu görebiliriz. Çıkan sonuçlar aynı zamanda dizindeki pingtest.txt dosyasına da kayıt edilecektir.

PowerShell Komutumuz

$names=Get-Content "liste.txt"
foreach ($name in $names){
if(Test-Connection -ComputerName $name -Count 1 -ErrorAction SilentlyContinue){
Write-Host "$name is UP" -ForegroundColor Green
$Output+="$name is UP"+"`n"
}
else{
Write-Host "$name is DOWN" -ForegroundColor Red
$Output+="$name is DOWN"+"`n"
}
}
$Output | Out-File "pingtest.txt"
Start-Sleep -s 10 

Örnek liste.txt içeriği

172.30.6.69
172.30.6.82
172.30.6.66
172.30.6.75
172.30.6.78
172.30.6.73
172.30.6.76
172.30.6.77
172.30.6.40
172.30.6.29
172.30.6.18
172.30.6.74
172.30.6.71

You may also like...