PowerShell Kullanarak Not Defterindeki İsimler İle Klasör Oluşturma


foreach($folder in Get-Content -Encoding UTF8 "klasor_listesi.txt"){
 New-Item "$folder" -ItemType Directory
}

Birden fazla döngüsel işimiz olduğu için PowerShell de foreach kullandık. Döngümüzün ilk parametresi olan $folder değişkeni her döngüde klasor_listesi.txt ‘den okuduğu değeri bize verecek. Get-Content ilgili dosyamızın içeriğini okuyacaktır. -Encoding UTF8 parametresi ile Türkçe karakter sorununu kaldırmış olduk.

New-Item da “$folder” değişkenini kullanarak o anda değişkende tutulan ismi kullanıyoruz. Komutu çalıştırdığımız dizin hangisi ise o dizinde klasor_listesi.txt dosyası aranacak ve aynı klasörün içerisine ilgili isimde yeni klasörler oluşturulacaktır.

You may also like...