Nextcloud Network Error 99

Nextcloud Network Error 99 hatası yüksek CPU kullanımı ve Desktop yazılımda donma sorunlarına sebep verir. Çözümü aşağıdaki gibidir.

1 ) Client cihazda upload limitini kapatın.

2) Serverda, nextcloud/config/config.php yolundaki config.php dosyasına  ‘bulkupload.enabled’ => false, satırını ekleyin.

Hangi web sunucuyu kullanıyor iseniz servisi restart edin. Örnek: service apache2 restart

[Bug]: Desktop Client freezes in a 100% CPU load loop after server upgrade to 25 · Issue #5094 · nextcloud/desktop · GitHub

Syncing client crashes with “Network Error:99” – ℹ️ Support – Nextcloud community

You may also like...