Hyper-v disks running out of space paused hatası

Bu hatanın sebebi disk alanının yetersiz olmasından kaynaklanır. Eğer ki hyper-v yapınızdaki çoğu sanal makine hyper-v disks running out of space paused hatasını veriyor ise muhtemelen sanal makine disklerini koyduğunuz alanın kapasitesi dolmuş demektir. İlgili disk alanında kapasite artırımı yaparsanız sorun çözülecektir.

Eğerki bu hata sadece belirli bir sanal makinede meydana geliyor ise bu sefer de ilgili sanal makinenin diski dolmuş demektir

VHDX (Dinamik Olarak Genişleyen Diskler)

Diskler fixed ve dinamik olmak üzere iki türde belirleyebiliyoruz. Özellikle dinamik yapılı olan disklerde çalışma yapısından kaynaklı dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta vardır.

Örneğin; Maksimum size’ı 300GB olan bir dinamik yapılı bir disk oluşturup içerisine de 200GB veri koyduğumuzu düşünelim. Şimdilik vhdx dosyamızın fiziksel disk üzerindeki dosya boyutu 200GB gözüküyor. Ardından 100GB veriyi silelim. Şimdi vhdx dosyamızın içerisinden disk boyutuna baktığımızda beklenen 100GB verinin azaldığını görürüz fakat fiziksel disk üzerindeki vhdx dosyamızın boyuna baktığımızda hala 200GB olarak kapasitenin kaldığını görürsünüz. Bunun sebebi;

Dinamik olarak genişleyen diskler, veri yazıldıkça genişler fakat veri silindikçe daralmazlar.

Bu sebeple veri silinmiş olan dinamik yapılı vhdx’leri daraltmak için Power Shell’den Optimize-VHD işlemi uygulamak gerekir.

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/hyper-v/optimize-vhd?view=windowsserver2022-ps

Yada aşağıdaki gibi grafik arayüzden Disk Compact işlemi yapmak gerekir. Bu işlem silinen alanları bize tekrardan kazandırarak alan genişletmesi yapmamız sağlar.