Configuration refresh failed with the following error: The WS-Management service cannot process the request.

Bu soruna Server 2019 da karşılaştım. Bu sorunun çözümü için cluster yapısındaki tüm makinelerde maxEnvelopeSize regedit değerini oluşturmak olacaktır.

  1. Cluster’a üye olan makinelerde regedit.exe çalıştırın
  2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WSMAN\Client yoluna gidin.
  3. Yeni DWORD (32-bit) value oluşturun ve adına maxEnvelopeSize verin.
  4. maxEnvelopeSize değerini 2000 hexadecimal yapın. (8192 decimal).
  5. Windows Remote Management (WS-Management) servisini yeninde başlatın.

Fix for “Online – Data retrieval failures occurred” on Exchange DAG members | The EXPTA {blog}

You may also like...