Inter VLAN Routing – Legacy Inter VLAN Routing, Router On a Stick ve Layer 3 Switching (SVI)

Virtual Local Area Network (VLAN), fiziksel ağ altyapısını mantıksal olarak bölmenizi ve farklı cihazları veya cihaz gruplarını ağ üzerinde izole etmenizi sağlayan bir ağ yönetim konseptidir. Bu mantıksal ağlar aynı zamanda bölünmüş birer broadcast domainlerdir. VLAN yapılandırması sonrasında her VLAN sadece kendi broadcast’ini aldığından dolayı genel anlamda broadcast trafiği azaltılır, güvenliği arttırır ve yönetimi kolaylaştırmış olur.

VLAN’ları oluşturmak, yönetmek ve bu gruplar arasındaki iletişimi yönlendirmek için çeşitli teknik yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yazıda, “Legacy Inter VLAN Routing,” “Router on a Stick,” ve “Layer 3 Switching” gibi yöntemlerin yapılandırılmasını inceleyeceğiz.

Bu üç yöntemdeki farkı daha iyi karşılaştırabilmeniz için aynı örnekler kullanılmış olup sadece ilgili yönteme göre bağlantı ve ayarlar değiştirilmiştir.

Legacy Inter VLAN Routing Yapılandırma

Bu yöntemde, her bir VLAN için router cihazında ayrı bir fiziksel port kullanılır. Bu portlar switchlerdeki ilgili vlana alınmış access portlara bağlanırlar. Bu yapının en büyük sorunu port sayısı kadar network oluşturabiliyor olmamızdır. Günümüzde, Layer 3 Switching ve Router on a Stick gibi daha etkili ve esnek VLAN yönlendirme yöntemleri yaygın olarak kullanıldığı için pek tercih edilmez.

Aşağıdaki örnekte tek bir router ve switch bağlantısına örnek verilmiştir. Bu örnekte vlan 10 ve vlan 20 oluşturularak iki farklı networkteki bilgisayarların haberleşmesi sağlanmıştır.

Legacy Inter VLAN Routing – Switch Ayarları

Switch(config)#vlan 10
Switch(config)#vlan 20

Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access 
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no shutdown 

Switch(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)#switchport mode access 
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#no shutdown 

Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no shutdown 

Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#no shutdown 

Switch#wr

Legacy Inter VLAN Routing – Switch Kontrol

show vlan brief komutunu kullanarak yaptığımız ayarları ve portların active olup olmadığını kontrol ettik.

Switch#show vlan brief
VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Fa0/1, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                        Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                        Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                        Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                        Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                        Fa0/23, Fa0/24
10  VLAN0010             active  Fa0/2, Gig0/1
20  VLAN0020             active  Fa0/3, Gig0/2
1002 fddi-default           active  
1003 token-ring-default        active  
1004 fddinet-default         active  
1005 trnet-default          active

Legacy Inter VLAN Routing – Router Ayarları

interface gigabitEthernet 0/0/0 ve interface gigabitEthernet 0/0/1 fiziksel portlarına ip atamalarını gerçekleştirdik.

Router(config)#ip routing 

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Legacy Inter VLAN Routing – Router Kontrol

show ip route ve show ip interface brief komutlarını kullanarak ilgili interfacelerin aktif olup olmadıklarını kontrol ediyoruz.

Router#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

   192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
   192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L    192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
Router#show ip interface brief
Interface       IP-Address   OK? Method Status        Protocol 
GigabitEthernet0/0/0  192.168.10.1  YES manual up          up 
GigabitEthernet0/0/1  192.168.20.1  YES manual up          up 
GigabitEthernet0/0/2  unassigned   YES unset administratively down down 
Vlan1         unassigned   YES unset administratively down down

Router On a Stick Yapılandırma

Router on a Stick yöntemi birden fazla VLAN’ın tek bir fiziksel router portu üzerinden taşınmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bunu yapabilmek için ilgili fiziksel portun altında sanal subinterface oluştururuz. Oluşturulan her bir sub interface bir network demektir. Bu yöntemin en büyük dezavantajı tek porta bağlı kalınmasından dolayı o portun kapasitesi kadar hıza sahip oluruz (tüm vlanlar bu hızı paylaşır) ve portun arızalanması durumunda yedeklilik sağlayamamış oluruz.

Aşağıdaki örnekte tek bir router ve switch bağlantısına örnek verilmiştir. Bu örnekte vlan 10 ve vlan 20 oluşturularak iki farklı networkdeki bilgisayarların haberleşmesi sağlanmıştır.

Router On a Stick – Switch Ayarları

Öncelikli olarak vlan 10 ve 20 oluşturduk. Oluşturulan vlanları fastEthernet 0/2 ve fastEthernet 0/3 e atamasını yaptık. Router ile iletişim kurabilmek ve vlanları taşıyabilmek için gigabitEthernet 0/1 portunu trunk olarak ayarladık.

Switch(config)#vlan 10
Switch(config)#vlan 20

Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access 
Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)#switchport mode access 
Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk 
Switch(config-if)#no shutdown 

Switch#wr

Router On a Stick – Switch Kontrol

show vlan brief komutunu kullanarak yaptığımız ayarları ve portların active olup olmadığını kontrol ettik.

Switch#show vlan brief

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Fa0/1, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                        Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                        Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                        Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                        Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                        Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10  VLAN0010             active  Fa0/2
20  VLAN0020             active  Fa0/3

Router On a Stick – Router Ayarları

ip routing komutu ile yönlendirme (routing) işlevini etkinleştirdik. interface gigabitEthernet 0/0/1 portuna gidip ip varsa kaldırdık ve portu up durumuna getirdik.

interface gigabitEthernet 0/0/1.10 ile gigabitEthernet 0/0/1 portu altında bir sub interface oluşturduk. Portun sonuna eklediğimiz 10 sayısı vlanla uyumlu olması ve görünce anlaşılması kolay olsun diye yazıldı. Herhangi bir değerde verilebilir. Bu değer portumuzun numarasıdır. encapsulation dot1Q 10 komutu ile vlan 10 ile etiketlenmiş trafiklerin buraya gelmesini sağladık. ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 diyerek de ilgili vlan için gateway adresi belirtmiş olduk. Benzer ayarları vlan 20 içinde yaptık.

Router(config)#ip routing 

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1
Router(config-if)#no ip address 
Router(config-if)#no shutdown 
Router(config-if)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Router On a Stick – Router Kontrol

show ip route ve show ip interface brief komutlarını kullanarak ilgili vlanların ve interfacelerin aktif olup olmadıklarını kontrol ediyoruz.

Router#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

   192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.10
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.10
   192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.20
L    192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.20
Router#show ip interface brief
Interface        IP-Address   OK? Method Status        Protocol 
GigabitEthernet0/0/0  unassigned   YES NVRAM administratively down down 
GigabitEthernet0/0/1  unassigned   YES NVRAM up          up 
GigabitEthernet0/0/1.10 192.168.10.1  YES manual up          up 
GigabitEthernet0/0/1.20 192.168.20.1  YES manual up          up 
GigabitEthernet0/0/2  unassigned   YES NVRAM administratively down down 
Vlan1          unassigned   YES NVRAM administratively down down

Layer 3 Switching (SVI) Yapılandırma

Router On a Stick örneğindeki router cihazı yerine bu örneğimizde ise L3 Switch kullandık. L3 Cihazlar SVI (Switch Virtual Interface) denilen ve herhangi bir fiziksel bağlantıya ihtiyaç duymayan bir sanal interface kullanılır. Farklı VLAN’lar arasındaki trafik yönlendirmesini ve iletişim gerçekleştirmesini bunlar üzerinden gerçekleştirir. Router On a Stick yöntemine göre en büyük avantajı fiziksel port bağımlılığından kurtarmısıdır. Günümüzde genellikle bu yöntem kullanılır.

Aşağıdaki örnekte tek bir router ve switch bağlantısına örnek verilmiştir. Bu örnekte vlan 10 ve vlan 20 oluşturularak iki farklı networkdeki bilgisayarların haberleşmesi sağlanmıştır.

Layer 3 Switching – Switch Ayarları

Öncelikli olarak vlan 10 ve 20 oluşturduk. Oluşturulan vlanları fastEthernet 0/2 ve fastEthernet 0/3 e atamasını yaptık. Router ile iletişim kurabilmek ve vlanları taşıyabilmek için gigabitEthernet 0/1 portunu trunk olarak ayarladık.

Switch(config)#vlan 10
Switch(config)#vlan 20

Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access 
Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)#switchport mode access 
Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk 
Switch(config-if)#no shutdown 

Switch#wr

Layer 3 Switching – Switch Kontrol

show vlan brief komutunu kullanarak yaptığımız ayarları ve portların active olup olmadığını kontrol ettik.

Switch#show vlan brief

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Fa0/1, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                        Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                        Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                        Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                        Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                        Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10  VLAN0010             active  Fa0/2
20  VLAN0020             active  Fa0/3

Layer 3 Switching – Switch Ayarları

ip routing komutu ile yönlendirme (routing) işlevini etkinleştirdik. vlan 10 ve vlan 20 yi oluşturduk. Daha sonra interface vlan 10 komutu ile 10 vlanına gateway olarak kullanacağımız ip ataması yaptık. Aynısını vlan 20 içinde gerçekleştirdik. interface gigabitEthernet 0/1 portuna giderek 802.1Q VLAN encapsulation standardını kullanarak vlanların geçişine izin verdik.

L3_Switch(config)#ip routing 

L3_Switch(config)#vlan 10
L3_Switch(config)#vlan 20

L3_Switch(config)#interface vlan 10
L3_Switch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
L3_Switch(config-if)#no shutdown

L3_Switch(config)#interface vlan 20
L3_Switch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
L3_Switch(config-if)#no shutdown

L3_Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
L3_Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
L3_Switch(config-if)#switchport mode trunk
L3_Switch(config-if)#no shutdown

Layer 3 Switching – Switch Kontrol

show ip route ve show ip interface brief komutlarını kullanarak ilgili vlanların ve interfacelerin aktif olup olmadıklarını kontrol ediyoruz.

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C  192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C  192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
Router#show ip interface brief
Interface       IP-Address   OK? Method Status        Protocol 
FastEthernet0/1    unassigned   YES unset down         down 
...
...
FastEthernet0/24    unassigned   YES unset down         down 
GigabitEthernet0/1   unassigned   YES unset up          up 
GigabitEthernet0/2   unassigned   YES unset down         down 
Vlan1         unassigned   YES unset administratively down down 
Vlan10         192.168.10.1  YES manual up          up 
Vlan20         192.168.20.1  YES manual up          up

You may also like...