Huawei Switchlerde Tek Porttan Etiketli ve Etiketsiz Trafiği Yönlendirmek

Eğer bir portun hem etiketsiz hem de etiketli trafiği taşıması gerekiyorsa ve ayrıca bu etiketsiz trafiği belirli bir VLAN’a atamak istiyorsanız, aşağıdaki şekilde bir yapılandırma kullanmanız gerekir:

[Switch] interface GigabitEthernet 0/0/15
[Switch-GigabitEthernet0/0/15] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/15] port trunk allow-pass vlan 10 20
[Switch-GigabitEthernet0/0/15] port trunk pvid vlan 50
[Switch-GigabitEthernet0/0/15] quit

Yukarıdaki komutlarla port 15 hem etiketli (VLAN 10 ve 20) hem de etiketsiz trafiği VLAN 50 ile işleyecektir. “port trunk pvid vlan 50” komutu, etiketsiz trafiği VLAN 50 olarak işlerken, “port trunk allow-pass vlan 10 20” komutu etiketli trafiği taşır. Bu şekilde, port hem etiketsiz hem de etiketli trafiği yönlendirebilir.

“port trunk pvid vlan 50” komutu, 15 numaralı portun etiketsiz trafiğini VLAN 50 olarak işlemek için kullanılır ve bu porttan gelen etiketsiz trafiği otomatik olarak belirlenen VLAN’a yönlendirir.