Active Directory – Kullanıcıların Bilgisayarları Domaine Alma Limitini Değiştirmek

Active Directory ‘de varsayılan olarak bir kullanıcını en fazla 10 makineyi domaine dahil edebilir. Bu sayıyı arttırmak veya azaltmak için ms-DS-MachineAccountQuota değerini değiştirmemiz gerekir. Normal şartlarda Administrators, Domain Administrators grubundaki kullanıcılar ile Active Directory...