SQL Server   Saving changes is not permitted.


SQL server’da ilk kurulum aşamasından sonra eğer özel bir değişiklik yapılmamış ise tablolar üzerinde düzenleme yaparken “Saving changes is not permitted.” ile başlayan bir hata alabilirsiniz. Çözümü ise Management Studio’dan sırasıyala Tools -> Options -> Designers yolu izlenerek “Prevent saving changes that require table re-creation” seçili ise kaldırmaktır.